• Bảng giá cước
    dịch vụ Mobile Internet
  • Sử dụng dịch vụ & Bảng qui đổi lưu lượng gói cước
  • Đăng ký gói cước qua SMS
  • Tư vấn gói cước

BẢNG GIÁ CƯỚC dịch vụ mobile internet

STT TÊN GÓI CƯỚC CƯỚC THUÊ BAO
(ĐỒNG/ THÁNG)
LƯU LƯỢNG
MIỄN PHÍ/LƯU LƯỢNG TỐC
ĐỘ CAO
CƯỚC LƯU LƯỢNG
VƯỢT GÓI (*)
 

A – GÓI CƯỚC MẶC ĐỊNH

1 M0 0 - 75đ /50KB đăng kí

B – GÓI CƯỚC GIỚI HẠN LƯU LƯỢNG MIỄN PHÍ

2 D1 5.000/NGÀY 1GB 75đ /50KB đăng kí
3 M10 10.000 50MB 25đ /50KB đăng kí
4 M25 25.000 150MB đăng kí
5 M50 50.000 500MB đăng kí
6 M120 120.000 1.5GB đăng kí

C – GÓI CƯỚC KHÔNG GIỚI HẠN LƯU LƯỢNG MIỄN PHÍ

7 MAX 70.000 600MB(*) Miễn phí đăng kí
8 MAXS(**) 50.000 600MB đăng kí
9 MAX100 100.000 1.2GB đăng kí
10 MAX200 200.000 3GB đăng kí

D – MUA THÊM LƯU LƯỢNG TỐC ĐỘ CAO (CHỈ ĐĂNG KÝ CÙNG GÓI MAX/MAXS)

11 X19 19.000VNĐ/LẦN 350MB - Không có cước vượt gói
- Cần đăng ký lại khi sử dụng hết lưu lượng tốc độ cao
đăng kí
12 X29 29.000VNĐ/LẦN 550MB đăng kí

Lưu ý:

- (*) Với gói MAX/MAXS/MAX100/M200, Quý Khách được sử dụng lần lượt là 600MB/600 MB/1.2GB/3GB đầu tiên với tốc độ truy cập tối đa là 18 Mbps/5Mbps (Down/Up). Sau mức này, Quý Khách tiếp tục được sử dụng miễn phí dịch vụ nhưng ở tốc độ thông thường 32 Kbps/32 Kbps (Down/Up) hoặc đăng ký gói mua thêm lưu lượng tốc độ cao (đối với thuê bao đang sử dụng MAX/MAXS)

- (**) Gói cước MAXS chỉ áp dụng đối với thuê bao Học sinh–Sinh viên. Cú pháp đăng ký gói MAXS tương tự gói MAX: DK MAX gửi 888.
- Đối với các gói cước X19, X29:
+ Quý Khách có thể đăng ký nhiều lần hoặc đăng ký cùng lúc các gói cước X19, X29. Dung lượng tốc độ cao của các lần đăng ký gói X19, X29 và gói chính (MAX/MAXS) sẽ được cộng dồn. Sau khi sử dụng hết dung lượng ở tốc độ tối đa, thuê bao sẽ bị hạ băng thông xuống tốc độ truy cập (32 Kbps/32 Kbps).

+ Gói X19, X29 không được gia hạn tự động. Sau khi thuê bao đăng ký lại gói chính MAX/MAXS hoặc được gia hạn gói chính thành công, để có thể tiếp tục sử dụng gói X19, X29, thuê bao cần phải thực hiện đăng ký lại.

+ Thời hạn sử dụng của các gói X19, X29 phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của gói chính. Nếu gói chính hết hạn sử dụng, gói X19, X29 sẽ tự động bị hủy. Ngoài ra, các gói cước X19, X29 cũng sẽ bị hủy tự động ngay khi sử dụng hết dung lượng của gói ở tốc độ tối đa.