Thiết bị EZCOM

EzCom là dịch vụ truy cập Internet từ máy tính thông qua USB 3G hoặc trực tiếp qua máy tính có khe cài SIM.Để sử dụng dịch vụ, ngoài việc cần có máy tính tương thích với việc truy cập Internet (có cổng USB hoặc khe cài SIM) và USB 3G, khách hàng cần có SIMCard VinaPhone được đăng ký hoạt động ở chế độ ezCom.

ZTE MF667

Giá thiết bị: 869.000đ/bộ

view more
ZTE MF190

Giá thiết bị: 635.000đ/bộ

view more
HUAWEI E303CS-1

Giá thiết bị: 635.000đ/bộ

view more
HUAWEI E173U-1

Giá thiết bị: 635.000đ/bộ

view more