BẢNG GIÁ CƯỚC dịch vụ ezcom

STT TÊN GÓI CƯỚC CƯỚC THUÊ BAO
(Đã gồm VAT)
LƯU LƯỢNG
MIỄN PHÍ/LƯU LƯỢNG
TỐC ĐỘ CAO
CƯỚC VƯỢT GÓI
 

A – GÓI CƯỚC KHÔNG CÓ DUNG LƯỢNG MIỄN PHÍ

1 D0 0 0 GB 200Đ/MB đăng kí
D0 cho SIM 4G 0 0 GB 60Đ/MB đăng kí

B – GÓI CƯỚC GIỚI HẠN LƯU LƯỢNG MIỄN PHÍ

1 D3 15.000Đ/3 NGÀY 5 GB Hết lưu lượng ưu đãi dừng truy cập đăng kí
2 D5 5.000Đ/NGÀY 1 GB Hết lưu lượng ưu đãi dừng truy cập đăng kí
3 D10 10.000Đ/NGÀY 3 GB 200Đ/MB đăng kí
4 D15 15.000Đ/NGÀY 5 GB Hết lưu lượng ưu đãi dừng truy cập đăng kí
5 D50 50.000Đ/THÁNG 3 GB 200Đ/MB đăng kí
6 D70 70.000Đ/THÁNG 6 GB 200Đ/MB đăng kí
7 D120 120.000Đ/THÁNG 12 GB 200Đ/MB đăng kí

C – GÓI CƯỚC KHÔNG GIỚI HẠN LƯU LƯỢNG MIỄN PHÍ (*)

1 DMAX 70.000Đ/THÁNG 5GB Miễn phí đăng kí
2 DMAX100 100.000Đ/THÁNG 9 GB đăng kí
3 DMAX200 200.000Đ/THÁNG 20 GB đăng kí
4 DMAX300 300.000Đ/THÁNG 30 GB đăng kí
5 D150 150.000Đ/3 THÁNG 3 GB/THÁNG đăng kí
6 D250 250.000Đ/6 THÁNG 4 GB/THÁNG đăng kí
7 D500 500.000Đ/12 THÁNG 5 GB/THÁNG đăng kí

D – GÓI CƯỚC TÍCH HỢP SIM THOẠI VÀ SIM EZCOM TRẢ SAU

1 TH_MAX100 100.000Đ/THÁNG 9GB Miễn phí cước vượt gói. Sim thoại và ezcom dùng chung lưu lượng của gói đăng kí
2 TH_MAX200 200.000Đ/THÁNG 20GB đăng kí

E – BỘ SIM EZCOM TRẢ TRƯỚC TÍCH HỢP SẴN GÓI

1 SIM 6T 299.000Đ/6 THÁNG 4,5GB/THÁNG Miễn phí cước vượt gói. đăng kí
2 SIM 12T 399.000Đ/12 THÁNG 5,5GB/THÁNG đăng kí

F – MUA THÊM LƯU LƯỢNG TỐC ĐỘ CAO (CHỈ ĐĂNG KÝ CÙNG GÓI DMAX/DMAX100/DMAX200/DMAX300/D150/D250/D500)

1 X19 19.000VNĐ/LẦN 350MB - Không có cước vượt gói
- Cần đăng ký lại khi sử dụng hết lưu lượng tốc độ cao
đăng kí
2 X29 29.000VNĐ/LẦN 550MB đăng kí
3 X39 39.000VNĐ/LẦN 850MB đăng kí
4 X49 49.000VNĐ/LẦN 1,2GB đăng kí

Lưu ý: + (*) Gói DMAX/DMAX100/DMAX200/DMAX300/D150/D250/D500 được sử dụng lần lượt là 5GB/9GB/20GB/30GB/3GB/4GB/5GB ở tốc độ truy cập tối đa. Sau mức này, Quý Khách tiếp tục sử dụng Internet miễn phí với tốc độ 32 Kbps/32 Kbps.
+ Lưu lượng miễn phí của các gói ngày D10 không được cộng dồn và sử dụng đến 23:59:59 của ngày đăng ký. Không giới hạn số lượng gói ngày được đăng ký (gói cước không được gia hạn tự động).
+ Đối với gói D150/D250/D500: Dung lượng Data miễn phí/tháng được cộng vào ngày đầu tiên của tháng và chỉ được sử dụng đến hết 23:59:59 của ngày cuối cùng của tháng, không được cộng dồn sang tháng kế tiếp. Thời hạn sử dụng gói D150/D250/D500 là 6 tháng/12 tháng (đến ngày cuối cùng của tháng thứ 6/tháng thứ 12 kể từ tháng đầu tiên đăng ký).
+ Riêng đối với thuê bao trả sau đăng ký gói D150/D250/D500:
- Thuê bao phải đăng ký sử dụng gói DMAX trước, sau đó thực hiện thanh toán tiền gói D150/D250/D500 tại điểm giao dịch. Hiệu lực gói D250/D500 từ tháng kế tiếp tháng thực hiện thanh toán tiền trước. Hết thời gian của gói D150/D250/D500, nếu không tiếp tục thanh toán trước cho gói D150/D250/D500, thuê bao sẽ quay trở lại gói DMAX.
- Số tiền thu trước của gói D150/D250/D500 sẽ được VinaPhone quản lý trên hệ thống để giảm trừ dần vào gói cước sử dụng hàng tháng. Số tiền thu trước được đưa vào báo cáo doanh thu phân bổ dần đều trên số tháng đóng tiền trước.
+ Đối với các gói cước X19, X29, X39, X49:
+ Quý Khách có thể đăng ký nhiều lần hoặc đăng ký cùng lúc các gói cước X19, X29, X39, X49. Dung lượng tốc độ cao của các lần đăng ký gói X19, X29, X39, X49 và gói chính sẽ được cộng dồn. Sau khi sử dụng hết dung lượng ở tốc độ tối đa, thuê bao sẽ bị hạ băng thông xuống tốc độ truy cập (32 Kbps/32 Kbps).

+ Gói X19, X29, X39, X49 không được gia hạn tự động. Sau khi thuê bao đăng ký lại gói chính hoặc được gia hạn gói chính thành công, để có thể tiếp tục sử dụng gói X19, X29, X39, X49 thuê bao cần phải thực hiện đăng ký lại.

+ Thời hạn sử dụng của các gói X19, X29, X39, X49 phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của gói chính. Nếu gói chính hết hạn sử dụng, gói X19, X29, X39, X49 sẽ tự động bị hủy. Ngoài ra, các gói cước X19, X29, X39, X49 cũng sẽ bị hủy tự động ngay khi sử dụng hết dung lượng của gói ở tốc độ tối đa.