Bảng giá cước dịch vụ mobile internet

Tên gói cước Cước thuê bao
(đồng/30 ngày/tuần/giờ)
Lưu lượng sử dụng tốc độ cao Ghi chú  

A - GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ CAO BIG DATA THÁNG

(Mua 5 tháng tặng 1 tháng)

BIG70 70.000/lần 4,8 GB Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các góiData X15/25/35 để sử dụng dịch vụ Data đăng kí
BIG90 90.000/lần 1GB/ngày Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các góiData X15/25/35 để sử dụng dịch vụ Data đăng kí
BIG120 120.000/lần 2GB/ngày Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các góiData X15/25/35 để sử dụng dịch vụ Data đăng kí
BIG200 200.000/lần 4GB/ngày Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các góiData X15/25/35 để sử dụng dịch vụ Data đăng kí
BIG300 300.000/lần 6GB/ngày Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các gói Data X15/25/35 để sử dụng dịch vụ Data đăng kí

B – GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ CAO 4G (lưu ý phải có SIM 4G)

SPEED79 79.000/lần 2GB/tháng, tặng thêm 30 phút nội mạng + 30 SMS nội mạng Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các góiData X15/25/35 để sử dụng dịch vụ Data đăng kí
SPEED199 199.000/lần 6GB/tháng, tặng thêm 30 phút nội mạng + 30 SMS nội mạng Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các góiData X15/25/35 để sử dụng dịch vụ Data đăng kí
SPEED299 299.000/lần 10GB/tháng, tặng thêm 30 phút nội mạng + 30 SMS nội mạng Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các góiData X15/25/35 để sử dụng dịch vụ Data đăng kí

C – GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ CAO THEO NGÀY GIỚI HẠN LƯU LƯỢNG MIỄN PHÍ

D2 10.000/24 giờ 2GB/24 giờ Hết lưu lượng miễn phí sử dụng tốc độ thông thường đăng kí
D7 7.000/24 giờ 1,2GB/24 giờ Hết dung lượng tính theo gói thuê bao đang sử dụng. Nếu thuê bao không có gói thì tính cước M0 đăng kí
D5 5.000/24 giờ 1GB/24 giờ Hết dung lượng tính theo gói thuê bao đang sử dụng. Nếu thuê bao không có gói thì tính cước M0 (chỉ áp dụng cho thuê bao đang có gói data) đăng kí
D15 15.000/24 giờ 5GB/24 giờ Hết dung lượng tính theo gói thuê bao đang sử dụng. Nếu thuê bao không có gói thì tính cước M0 đăng kí
H5 5.000/2 giờ 2GB/2 giờ Hết dung lượng tính theo gói thuê bao đang sử dụng. Nếu thuê bao không có gói thì tính cước M0 đăng kí
H10 10.000/2 giờ 5GB/2 giờ Hết dung lượng tính theo gói thuê bao đang sử dụng. Nếu thuê bao không có gói thì tính cước M0 đăng kí
D3 15.000/3 ngày 3GB/3 ngày Hết lưu lượng tính theo gói đang sử dụng, nếu không có gói data khác sẽ dừng truy cập đăng kí

D - GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ CAO THEO TUẦN GIỚI HẠN LƯU LƯỢNG MIỄN PHÍ

DT20 20.000đ /7 ngày 1GB /7 ngày Hết dung lượng tính theo gói thuê bao đang sử dụng. Nếu thuê bao không có gói thì tính cước M0. đăng kí
DT30 30.000đ /7 ngày 7GB /7 ngày Hết dung lượng tính theo gói thuê bao đang sử dụng. Nếu thuê bao không có gói thì ngừng truy cập. đăng kí

E - GÓI CƯỚC KHÔNG GIỚI HẠN LƯU LƯỢNG MIỄN PHÍ

(Mua 5 tháng tặng 1 tháng)

MAX300 300.000/30 ngày 100GB/tháng Vượt gói không tính phí. đăng kí
MAX200 200.000/30 ngày 60GB/tháng Vượt gói không tính phí. đăng kí
MAX100 100.000/30 ngày 30GB/tháng Vượt gói không tính phí. Dung lượng chưa sử dụng hết được bảo lưu sang tháng sau nếu gia hạn đúng ngày. đăng kí
MAXS(*) 50.000/30 ngày 8GB/tháng(**) Vượt gói không tính phí (chỉ áp dụng với thuê bao Học sinh, sinh viên). đăng kí
MAX 70.000/30 ngày 9GB/tháng Vượt gói không tính phí. đăng kí

F – GÓI CƯỚC DATA GIỜ THẤP ĐIỂM

TD3 3.000đ/ ngày 3GB tốc độ cao dùng từ 0h-5h59 Hết dung lượng tính theo gói thuê bao đang sử dụng. Nếu thuê bao không có gói thì tính cước M0 đăng kí

G - GÓI CƯỚC GIỚI HẠN LƯU LƯỢNG MIỄN PHÍ

M10 10.000/30 ngày 200MB/30 ngày Vượt gói tính phí 25đ/50KB đăng kí
M25 25.000/30 ngày 600MB/30 ngày Vượt gói tính phí 25đ/50KB đăng kí
M50 50.000/30 ngày 1,2GB/30 ngày Vượt gói tính phí 25đ/50KB đăng kí

H – GÓI CƯỚC BUNDLE NỘI DUNG SỐ

MYTV5 5.000/ngày 200MB/ngày và miễn phí data xem truyền hình trên ứng dụng MyTV Net Hết 200MB tính theo gói thuê bao đang sử dụng. Nếu thuê bao không có gói thì tính cước M0 đăng kí
Kết nối – M1 79.000đ/tháng 4GB data Ưu đãi sử dụng Data truy cập + Chùm kênh tin tức + Net Kids trên app MyTV Net. Ưu đãi sử dụng truy cập dịch vụ Zalo. Hết 4GB dừng truy cập, các nội dung số vẫn được sử dụng. đăng kí
Giải trí – M2 119.000đ/tháng 6GB data Ưu đãi sử dụng Data truy cập + Chùm kênh giải trí, phim truyện + Net show, Net Film, Net Music trên app MyTV Net. Ưu đãi sử dụng data và nội dung Gói cước Fim+ chuẩn và Nhaccuatui (không có quảng cáo, chất lượng cao) Hết 6GB dừng truy cập, các nội dung số vẫn được sử dụng. đăng kí
Thể Thao – M3 79.000đ/tháng 4GB data Ưu đãi sử dụng Data truy cập + Chùm kênh thể thao + Net sport trên app MyTV Net. Ưu đãi sử dụng data và nội dung trên app SCTV Thể thao (hoặc web: tv247.vn) Hết 4GB dừng truy cập, các nội dung số vẫn được sử dụng. đăng kí
Game – M4 129.000đ/tháng 6GB data Ưu đãi sử dụng Data truy cập + Chùm kênh giải trí, thể thao + Net Sport, Net Show trên app MyTV Net. Ưu đãi sử dụng Data chơi game + voucher game Liên quân Mobile Hết 6GB dừng truy cập, các nội dung số vẫn được sử dụng. đăng kí

I – MUA THÊM LƯU LƯỢNG (ĐĂNG KÝ CÙNG GÓI MAX/BIG/SPEED))

X15 15.000/lần 500 MB Thời hạn của gói X15 phụ thuộc vào gói đã đăng ký trước đó. đăng kí
X25 25.000/lần 1 GB Thời hạn của gói X25 phụ thuộc vào gói đã đăng ký trước đó. đăng kí
X35 35.000/lần 2 GB Thời hạn của gói X35 phụ thuộc vào gói đã đăng ký trước đó. đăng kí

1. Thời gian sử dụng

  • Đối với gói cước M0vô thời hạn.
  • Đối với các gói cước M10, M25, M50, MAX, MAXS, MAX100, MAX200,MAX300 là 30 ngày (lưu ý là đối với thuê bao trả trước là 30 ngày, thuê bao trả sau tính theo lịch dương ví dụ: đăng ký ngày 12/10 thì ngày 31/10 hết hạn)..

2. Cước lưu lượng vượt gói

  • Đối với gói cước M0180đ/MB cho SIM 4G, 75đ/50KB cho các loại SIM khác.
  • Đối với các gói cước M10, M25, M5025đ/50KB.
  • Đối với các gói cước MAX, MAXS, MAX90, MAX100, MAX200, MAX300miễn phí.

3. Cú pháp đăng ký Mua 5 tháng tặng 1 tháng dạng gói Max/Big

  • Thuê bao soạn tin đăng ký gói 6 tháng theo cú pháp: DK 6T(tên gói) gửi 888 hoặc 6T(tên gói) gửi 888
  • Thuê bao soạn tin đăng ký gói 12 tháng theo cú pháp: DK 12T(tên gói) gửi 888 hoặc 12T(tên gói) gửi 888

4. Lưu ý

  • Các gói cước được tự động gia hạn
  • Khi khách hàng hủy gói, lưu lượng còn lại của gói cước sẽ bị hủy